Support

Vil du have mere hjælp? Vi vil meget gerne stille vores erfaring, tid og sparring til rådighed udover, hvad der er inkluderet i vores Brandbook-forløb.

En enkelt times hjælp & sparring med partner

Prisen for ekstra sparring eller konkret arbejde koster 1.500 kr. + moms pr. påbegyndt time.

Klippekort: 10 klip á 30 minutter

Prisen for 10 x 30 minutter er 4.000 kr. + moms, dvs. 800 kr./time. Så kan du nemt og hurtigt få hjælp & sparring ned til 30 minutter ad gangen.
Vi skriver også... Læs vores branddocs 👏

Livet er kort, så smil, mens du stadig har tænder og læs vores docs